Välkommen till Cultura Italiana!

Kära besökare, tack för ditt intresse för Cultura Italiana, den första italienska språkskolan som specialiserat sig på att undervisa utlänningar i italienska. Cultura Italiana erbjuder italienska språkkurser i Bologna. Det äldsta universitetet i Europa ligger i Bologna. Bologna är levande medeltidsstäder som ännu inte har drabbats av massturismen. Här är det lätt att få kontakt med italienare.

Priserna är all inclusive. Ingen registreringsavgift

Språk som livsstil

På Cultura Italianas skolor får eleverna på nybör- jarnivå, mellannivå och avancerad nivå pröva på att tala italienska från första kursdagen. De uppmuntras att tala italienska genom att hitta en egen metod. Lärarna hjälper dem.”Kultur” betyder odling. Precis som bonden sköter om en växt så hjälper läraren varje elev att växa och utveckla sina kunskaper i italienska. Eleverna får lära känna den italienska livsstilen genom att träffa italienska människor. På mellannivåerna och de avancerade nivåerna hjälper lärarna eleverna att bredda sina kunskaper i italienska så att kunskaperna fördjupas varje dag.

Liv, inte turism

Det finns inte många turister i Bologna, så Cultura Italianas elever är som gäster, integrerade i stadens liv. Det italienska språket är ett komplicerat kommunikationssystem. Olika nivåer överlappar varandra och olika linjer korsar varandra för att det skall bli begripligt. Det är detta system som är kulturen. ”Kultur” betyder både ”livsstil” och ” sättet att använda språket på”.

Cultura Italiana, praktisk språkinlärning i stället för teoretisk undervisning

Man behöver inte åka till Italien om man bara vill lära sig språket för att förstå det och för att göra sig förstådd. Man kan studera grammatik och glosor utan att umgås med italienare i Bologna. Men för att kunna förstå och tala språket ordentligt måste man vistas i Italien, och det allra bästa är att lära sig det i en skola med lärare som har erfarenhet av att hjälpa utlänningar att lära sig italienska med alla dess nyanser.

Uttrycka sig och kommunicera först, sedan grammatik

Den italienska grammatiken är mycket komplex. På Cultura Italiana lär sig eleverna först och främst att tala och att kommunicera på en naturlig italienska. Grammatik är ett nödvändigt hjälpmedel som gör att talet blir korrekt. Cultura Italiana har specialiserat sig på att undervisa utlänningar i italienska. På Cultura Italiana lär man sig den italienska som talas av italienare. Eleverna kan gå på kurs en eller två veckor, en månad eller mer, eller ett år. Det väljer man själv. Många av våra elever kommer tillbaka år efter år för att lära sig mer och för att bygga på sina kunskaper och erfarenheter av italienskan. Det finns statistik på att de flesta italienare skulle vilja bo i Bologna. På våra kurser kommer du att hitta din egen metod att lära dig italienska med hjälp av utbildade och vänliga lärare. ”Cultura” betyder både ”sätt att leva” och ”sätt att använda språket på”. På våra italienska språkskolor lär man sig det italienska språket , men framför allt det italienska sättet att kommunicera. Det är väldigt bra om man kan tala italienska också efter lektionstid.

Lektionerna

leds av utbildade lärare med erfarenhet av att undervisa italienska som främmande språk. Eleverna får lära sig talspråk. Speciell vikt läggs vid förmågan att använda språket och att kunna uttrycka sig. Våra kurser är intensivkurser och alla elever förväntas lägga ner c:a 2 timmar om dagen på självständigt arbete. Det kan man göra hemma eller på skolan med en handledare.

Nivåer

Eleverna delas in i 8 nivåer med hänsyn till hur bra de kan italienska och till vilka anlag de har: A1 (Grundnivå) och A2 (Grundnivå 2) - del 1 och del 2), B1 (Mellannivå 1) och B2 (Mellannivå 2) - del 1 och del 2), C1 (Avancerad nivå 1) och C2 (Avancerad nivå 2) - del 1 och del 2). Lärarna lägger särskild vikt vid förmågan att använda språket, vid förmågan att uttrycka sig vid att man förstår språket bra och vid förmågan att använda språket i specifika situationer.

Program för frivilliga aktiviteter efter lektionstid

Syftet med de olika aktiviteterna är att främja och uppmuntra kontakter mellan kursdeltagarna och deras italienska omgivning, och att ge dem en allmän uppfattning av det moderna Italien. Den första delen av programmet är skräddarsytt för de kursdeltagare som har något specialintresse. En läkare, en arkitekt eller en lärare t.ex. kan få träffa en italiensk kollega på jobbet.

Den andra delen av programmet är ett urval aktiviteter. Det är indelat i fyra ämnesområden: a) Staden b) Konst, historia och musik c.Omgivningarna d. Aktuella evenemang.

Italiensk språkkurs + matlagning och viner i Bologna

Matlagningsskola Bologna