Eftermiddags- och kvällskurser

De här kurserna är speciellt anpassade för dem som är i Italien en längre tid och som vill lära sig italienska i lugnare tempo. De är förlagda till eftermiddagar och kvällar. Det är två eller fyra lektionstillfällen i veckan , varje gång 3 timmar. Lektionerna är på 50 min., tisdag och torsdag eller måndag och onsdag( två lektionstillfällen i veckan) och från måndag till torsdag( fyra lektionstillfällen i veckan). Det är 6-12 elever i klasserna. Kurserna börjar varje måndag eller tisdag.

Två lektionstillfällen i veckan
Standardkursen på 12 veckor motsvarar en nivå. Eleverna kan också gå på flera standard-kurser efter varandra i samma klass. En sexveckors kurs motsvarar första eller andra delen av en hel kursnivå.

4 veckor euro 380
6 veckor euro 528
12 veckor euro 978Fyra lektionstillfällen i veckan
Standardkursen på 6 veckor motsvarar en nivå. Eleverna kan också gå på flera standardkurser efter varandra i samma klass. En treveckorskurs motsvarar första eller andra delen av en hel kursnivå.
4 veckor euro 614
6 veckor euro 880
12 veckor euro 1680Klass 6-12 personer
2/4 lektionstillfällen i veckan från 17.00
3 tim./ lektionstillfälle (6/12 tim/veckan)
Alla elever förväntas ägna 2 tim om dagen åt självständigt arbete. Det kan man arbeta med hemma eller i skolan.

Lektionstidens längd anpassas efter hur många elever det finns i klassen:
Klass 3-5 personer 2 tim. lektionstid
Klass 1-2 personer  1 tim 30 min. lektions-tid

Små grupper arbetar intensivare i klassen och hemma och når upp till samma nivå på kortare tid än elever i större grupper. Varje lektion är på 50 minuter.

.