Bologna: kurserIntensivkurs 6-12 personer (Priser)

Kurserna består av lektioner i italienska och av ett program med frivilliga aktiviteter utanför lektionstid (studiebesök,möten,rundvandringar och nöjen). Lektionerna är förlagda antingen till förmiddagen mellan 9:00 och 12:40 eller till eftermiddagen mellan 13:00 och 16:40. Klasser för elementära nivåerna på morgonen och de på högre nivåer på eftermiddagen. Kurserna börjar på måndagarna med ett test för att eleverna skall placeras in på rätt nivå och slutar på fredagarna den sista kursveckan. Det finns 10 olika nivåer. Varje nivå består av 20 lektionstimmar (50 minuterslektioner), samt 10 tim. frivilliga aktiviteter efter lektionstid i veckan.Under första delen av lektionerna ligger fokus på grammatikaliska strukturer och ordförråd, under andra delen ligger tyngdpunkten på att öva sig på att kommunicera på italienska. Klasserna brukar bestå av 6-12 elever. Vid kursens slut får kursdeltagarna ett intyg som kan användas som en merit på arbetsmarknaden. De här kurserna är speciellt prisvärda eftersom de ger eleverna möjlighet att komma in i språket ordentligt på kort tid. Klasserna är lagom stora för att alla elever skall få möjlighet att komma till sin rätt. Fyraveckorskursen är standard och motsvarar en kursnivå. A1 (Grundnivå 1), A2 (Grundnivå 2), B1 (Mellannivå1), B2 (Mellannivå2), C1 (Avancerad nivå 1) och C2 (Avancerad nivå 2). Tvåveckorskursen motsvarar den första eller andra delen av en kursnivå. Eleverna kan också gå på flera standardkurser efter varandra i samma klass. En tolvveckorskurs rekommende-ras för att man får ett maximalt resultat av den tid man lägger ned på studierna. För en nybörjare motsvarar det hälften av hela kursen.Det är också möjligt att gå på en treveckors kurs eller en kurs på en vecka.

Om det är nivåskillnader i en klass kan skolan besluta att dela upp klassen i mindre grupper och korta av lektionstiden på följande sätt:

4-5 pers. 3 lektionstimmar;
2-3 people: 2,5 lektions-timmar;
pers.1 tim,15min. (varje lektion är på 50 min.)

Små grupper brukar arbeta intensivare i klassen och hemma; man når upp till samma nivå som i de större grupperna.

Eftermiddags- och kvällskurser (Priser)

De här kurserna är speciellt anpassade för dem som är i Italien en längre tid och som vill lära sig italienska i lugnare tempo. De är förlagda till eftermiddagar och kvällar. Det är två eller fyra lektionstillfällen i veckan , varje gång 3 timmar. Lektionerna är på 50 min., tisdag och torsdag eller måndag och onsdag( två lektionstillfällen i veckan) och från måndag till torsdag( fyra lektionstillfällen i veckan). Det är 6-12 elever i klasserna. Kurserna börjar varje måndag eller tisdag.

Lektionstidens längd anpassas efter hur många elever det finns i klassen: (( 3-5 personer i klassen: 2 tim. lektionstid)) ((1-2 personer i klassen: 1 tim 30 min. lektions-tid ))
Små grupper arbetar intensivare i klassen och hemma och når upp till samma nivå på kortare tid än elever i större grupper. Varje lektion är på 50 minuter.

Två lektionstillfällen i veckan
Standardkursen på 12 veckor motsvarar en nivå. Eleverna kan också gå på flera standard-kurser efter varandra i samma klass. En sexveckors kurs motsvarar första eller andra delen av en hel kursnivå.

Fyra lektionstillfällen i veckan
Standardkursen på 6 veckor motsvarar en nivå. Eleverna kan också gå på flera standardkurser efter varandra i samma klass. En treveckorskurs motsvarar första eller andra delen av en hel kursnivå.

Individuell (Priser)

Privatundervisning gör att inlärningen går extra snabbt därför att lärarna kan ägna sig åt den enskilda elevens specifika behov. Kursdeltagaren kan själv välja vilka ämnen han/hon vill studera (t.ex: konst, litte-ratur,musik,lyrik,historia,Italiens kultur och samhälle,affärsverksamhet,etc.) Standardkursen för privatundervisning är på 30 entimmaslektioner under en eller två veckor. Kursen motsvarar en nivå. Eleverna kan också välja antal lektionstimmar och tid-punkt för lektionerna, enligt överenskommelse med sekreteraren först.

Lektioner on line med Skype

Dynamiska och livliga samtal!
Tala ”live” med italienska lärare som lär dig tala italienska som den talas av italienarna själva. Eleverna kan själva välja tidpunkt för sina lektioner. 20% rabatt

Två personer Kurser (Priser)

Kursen med privatundervisning kan utökas med ytterligare en person på samma kursnivå. Hur lång kursen skall vara och på vilka dagar det skall vara undervisning kan kursdeltagarna själva bestämma. Undervisning av två personer gör att inlärningen går extra snabbt eftersom lä-rarna kan ägna sig åt elevernas specifika behov. De bägge eleverna kan själva välja vilka ämnen de vill studera(t.ex. konst,litteratur,musik,lyrik, historia,Italiens kultur och samhälle,affärsverk-samhet,etc). Standardkursen för två personer är på 30 entimmaslektioner under en eller två veckor. Kursen motsvarar en nivå. Eleverna kan också välja antal lektionstimmar och tidpunkt för lektionerna enligt överenskommelse med sekreteraren.

Liten grupp (Priser)

Detta motsvarar en intensivkurs för 6-12 personer fast antalet kursdeltagare här är begränsat till 3-5 personer. Om det inte går att ordna en liten grupp för att det inte finns andra kursdeltagare på samma nivå, kan eleven antingen välja:

a.intensivkursen med 6-12 pers. 4 tim/dag,20 tim./veckan plus en privatlektion varje dag, dvs.fem tim. privatundervisning i veckan som komplement utan extra kostnad.(Avgift :Intensivkurs liten grupp) ;

b. intensivkursen med 6-12 pers.,4 tim/dag,20 tim/veckan med rabatt på avgiften (Avgift :Intensivkurs 6-12 pers.) Var snäll och ange vilket alternativ som önskas.

Specialformad

Det här är kurser för de som lär sig italienska för professionellt bruk eller specifika kulturella syften. Dessa kurser består av 4 lektionstimmar per dag i en grupp om 6-12 personer (20 timmar i veckan). Inkluderar också en individuell timme om dagen (5 timmar i veckan) I ett speciellt ämne.

Ekonomi-, handel-, ochindustriitalienska (Priser)

Dessa kurser är avsedda för professionella syften.

Italienska för inträdesprov till italienska universitet (Priser)

Kursen förbereder studenten för upptagande undersökning italienska universitet, och ger även förberedelse för Erasmusstudenter.

Italienska för turism (Priser)

Dessa kurser förbereder turistguider och de i turistbyrån, hotell-och restaurang.

Italienska för konsthistoria (Priser)

Dessa kurser för personer med kulturella eller yrkesmässiga intressen i konsten. De omfattar möten med professorer i Bologna University.

Italiensk litteratur (Priser)

Dessa kurser är för studenter och andra som uttryckligen är intresserade av italiensk litteratur och dess historia. De inkluderar sessioner med kritiker och författare.

Italienska för arkitektur (Priser)

Denna kurs riktar sig till arkitekter intresserade av arkitekturhistoria, i problem med restaureringen och den senaste utvecklingen på italienska arkitektur. De omfattar guidade turer med en historia expert på italiensk arkitektur.

Italienska för medicin (Priser)

Kurser för läkare och läkarstuderande inkluderar sessioner med läkare och besök på vårdcentraler. Bologna ståtar både Italiens bästa medicinska undervisningen och bästa sjukvården.

översättning (Priser)

Denna kurs är baserad på teorin om översättning i samarbete med en professor vid Institute of Science i meddelandet av Bologna universitet.

Italienska för språklärare

Dessa är back-up italienska kurser för undervisning i italienska av icke-italienare. De omfattar jämförelse av didaktiska metoder.

CILS CELI DITALS