Bologna

Skolan i Bologna

Cultura Italiana är ett centrum för aktiviteter, ägnat åt att förmedla italiensk kultur, även det moderna Italiens. Många olika institutioner i Bologna som t.ex. universitetet, kommunala förvaltningar,kulturinstitutioner, konst-närsorganisationer och sociala organisationer samarbetar med skolan i en mängd olika ak- tiviteter. Skolan ligger i Palazzo Pepoli, en vacker medeltidsbyggnad i Bolognas gamla stadskärna, nära stadens berömda ”Due Torri” (Två Torn). Skolan är den enda i sitt slag i Bologna, som enbart är specialiserad på undervisning i italienska för utlänningar.

Cultura Italiana specialiserar sig på att undervisa vuxna i italienska, men vi tar också emot skolungdomar, både grupper och ung-domar som kommer ensamma. Vi ordnar specialkurser för dem. Skolan brukar ha c:a 60 elever (65% europeer, 16% amerikanare, 14% asiater, 4% australiensare, 0,2 % afrika-ner). Det är lätt att få kontakt med Bolognaborna. Undersökningar visar att Bologna är den stad där de flesta italienare skulle vilja bo. Bolognas universitet är det äldsta i Europa.

Att bo i Bologna

Det är idealiskt att studera italienska i Bologna. Det är lätt att få kontakt med folk i Bologna där de flesta italienare skulle vilja bo därför att man värdesätter livskvalitet där. Bologna är en tillräckligt stor stad för att den inte skall vara lantlig men inte så stor att värmen i umgänget människor emellan har gått förlorad. Bologna är en medeltidsstad av etruskiskt ur-sprung, vars skönhet ännu inte upptäckts av turisthorderna. _Staden är aldrig överfull av turistgrupper som i allmänhet hellre besöker de mer spektakulära. renässans-och barockstäderna. Bologna har därför behållit sin traditionella enkla och mänskliga livsstil: efter jobbet träffas folk i alla åldrar på det största torget (Piazza Maggiore) eller så går de på de ge-nuina osterie (vinkrogar). Där är det inte svårt att träffa folk och bli bekant med ”Bolognesi”. Det finns få utlänningar i Bologna och de är väldigt välkomna. Bologna är en rik och ele-gant stad. Under arkaderna där man slipper trafiken kan man beundra de berömda affä-rerna med märkeskläder( Armani, Prada,Ver-sace, Valentino,Dolce e Gabbana, Gucci,Bul-gari och andra berömda italienska modeska-pare). Den ”lugna” miljön blir inte förstörd av trafiken i centrum, den är under kontroll; många människor cyklar eller har vespor. Dessutom fungerar arkaderna ovanför trottoarerna som en sorts förlängning av husens vardagsrum och ger Bolognaborna en varm och originell miljö att umgås i.Bologna kallas också för ”la dotta”(den lärda) på grund av sitt universitet, som är det äldsta universitetet i västvärlden; ”la grassa”(den rika och den feta) för sitt berömda kök;”la ros- sa”(den röda) för husens röda terrakottafärg, som är typisk för Bologna. Den kommunala administrationens beslut att bevara och res-taurera hela den gamla stadskärnan och att satsa mycket av kommunens budget på kom-munal service har väckt ett stort intresse för Bologna och gjort att staden och dess admi-nistration blivit föremål för många studier. Inom den privata sektorn har man satsat på små, effektiva fabriker och företag i trakten, och det har medfört en viss ekonomisk stabi-litet även i tider av ekonomisk nedgång. Bolognatrakten kallas för motorregionen på grund av sin traditionella verkstadsindustri. I trakten ligger faktiskt de berömda biltillverkarna Ferrari, Lamborghini, Maserati och Ducati motorcykelfabrik. Städer som Milano och Florens är viktiga genom sina modevisningar, men Bologna-trakten har den största produktionen av skor och modekläder. Bologna är en viktig knut-punkt både för järnvägen och biltrafiken mel-lan nord-och syditalien. Man kan göra dagsutflykter till de historiskt intressanta turistmagneterna:Florens, Vene-dig, Verona, Siena, Pisa,Lucca, Arezzo, Rimi-ni, Ferrara, Mantua och Ravenna.

Klasser Kurser Program med aktiviteter