Individuell

Privatundervisning gör att inlärningen går extra snabbt därför att lärarna kan ägna sig åt den enskilda elevens specifika behov. Kursdeltagaren kan själv välja vilka ämnen han/hon vill studera (t.ex: konst, litte-ratur,musik,lyrik,historia,Italiens kultur och samhälle,affärsverksamhet,etc.) Standardkursen för privatundervisning är på 30 entimmaslektioner under en eller två veckor. Kursen motsvarar en nivå. Eleverna kan också välja antal lektionstimmar och tid-punkt för lektionerna, enligt överenskommelse med sekreteraren först.

30 timmar euro 1170

6 timmar om dagen i 1 vecka
3 timmar om dagen i 2 veckor
1 timme om dagen i 6 veckor

1 lektionstimme = 60 minuters
Det är också möjligt att boka en middag med läraren(40 Euro mer)

20 timmar euro 780

4 timmar om dagen i 1 vecka
2 timmar om dagen i 2 veckor
1 timme om dagen i 4 veckor

1 lektionstimme = 60 minuters
Det är också möjligt att boka en middag med läraren(40 Euro mer)

10 timmar euro 390

2 timmar om dagen i 1 vecka
1 timme om dagen i 2 veckor

1 lektionstimme = 60 minuters
Det är också möjligt att boka en middag med läraren(40 Euro mer)

1 timme euro 43

1 lektionstimme = 60 minuters
Det är också möjligt att boka en middag med läraren(40 Euro mer)
Eleverna kan själva välja tidpunkt för sina lektioner

Lektioner on line med Skype

Dynamiska och livliga samtal!
Tala ”live” med italienska lärare som lär dig tala italienska som den talas av italienarna själva. Eleverna kan själva välja tidpunkt för sina lektioner..