Ekonomi-, handel-, och industriitalienska

1. Lektioner ledda av en italiensk språklärare

Dessa är kurser för dem som lär sig italienska för affärer, marknadsföring och industri ändamål.
20 timmar i veckan i en grupp om 6-12 personer
5 individuella timmar i veckan i ett speciellt ämne
10 timmar i veckan med frivilliga aktiviteter
2 timmar läxläsning om dagen

1 vecka euro 479
2 veckor euro 884
3 veckor euro 1286
4 veckor euro 1625
5 veckor euro 2019
6 veckor euro 2420
7 veckor euro 2825
8 veckor euro 3068
9 veckor euro 3471
10 veckor euro 3872


2. Lektioner ledda av en italiensk professor

Cultura Italiana erbjuder italienska för Studentexamen till italienska universitet lektioner i form av en italiensk språklärare.

Priset på lektionerna beror på antalet deltagare:
1 person Euro 60 per timme
2 personer Euro 45 per timme/person
3 personer Euro 38 per timme/person
4 personer Euro 34 per timme/person
5 personer Euro 30 per timme/person
6/12 personer Euro 25 per timme/person

Vilka ämnen man studerar beror på elevernas intressen. Några exempel:
1. Verksamhetsbudget
2. Internationella redovisningsprinciper
3. Italiensk budgetering
4. Aktievärdering,krediter,finansiella aktiviteter och riskbedömning.
5. Skattekonton
6. Budgetkonsolidering
7. Strategisk marknadsföring, dess roll i företa-get, marknadsföringskontexten och etik
8. E-marknadsföring,globala marknader.
9. Vård av kundrelationer
10. Att attrahera nya kunder.
11. Produktuppfattning
12. Varumärkesbyggande
13. Paketering
14. Prissättnings-och konkurrensanalys
15. E-lojalitet
16. Ekonomihantering/ Ekonomistyrning
17. Teknisk management
18. Värdebaserad styrning
19. Kontrollsystem