Italienska för turism

1. Lektioner ledda av en italiensk språklärare

Dessa kurser är för dem att lära sig italienska för yrkesmässig användning i turistnäringen.

20 timmar i veckan i en grupp om 6-12 personer
5 individuella timmar i veckan i ett speciellt ämne
10 timmar i veckan med frivilliga aktiviteter
2 timmar läxläsning om dagen

1 vecka euro 447
2 veckor euro 824
3 veckor euro 1200
4 veckor euro 1516
5 veckor euro 1884
6 veckor euro 2259
7 veckor euro 2636
8 veckor euro 2862
9 veckor euro 3239
10 veckor euro 3614

2. Rese-, hotell-och restaurangbranschen på italienska - Lektioner ledda av en italiensk turismexpert

Dessa kurser är för dem att lära sig italienska för yrkesmässig användning i turistnäringen.

Priset på lektionerna beror på antalet deltagare:
1 person Euro 49 per timme
2/3 personer Euro 29 per timme/person
4/6 personer Euro 24 per timme/person
7/12 personer Euro 19 per timme/person

Vilka ämnen som man studerar beror på elevernas intressen. Några exempel:

1. Resebranschen
2. Hotell- och restaurangbranschen
3. Resebyråer:aktiviteter, klassificering, kontrakt, teori, organisation
4. Turisten:definition, syfte med resan, utbud och efterfrågan
5. Turism och marknadsföring
6. Ledarskap/ Organisation
7. Researrangörens olika ansvarsområden
8. Marknaden för turism
9. Gruppresor och resor på egen hand
10. Mål och strategier
11. Turistnäringen, nollresultat,on-demand re-sor, affärsturism.