Två personer Kurser

Kursen med privatundervisning kan utökas med ytterligare en person på samma kursnivå. Hur lång kursen skall vara och på vilka dagar det skall vara undervisning kan kursdeltagarna själva bestämma. Undervisning av två personer gör att inlärningen går extra snabbt eftersom lä-rarna kan ägna sig åt elevernas specifika behov. De bägge eleverna kan själva välja vilka ämnen de vill studera(t.ex. konst,litteratur,musik,lyrik, historia,Italiens kultur och samhälle,affärsverk-samhet,etc). Standardkursen för två personer är på 30 entimmaslektioner under en eller två veckor. Kursen motsvarar en nivå. Eleverna kan också välja antal lektionstimmar och tidpunkt för lektionerna enligt överenskommelse med sekreteraren.

30 timmar Pris per person euro 829

6 timmar om dagen i 1 vecka
3 timmar om dagen i 2 veckor
1 timme om dagen i 6 veckor

1 lektionstimme = 60 minuters
Det är också möjligt att boka en middag med läraren (40 euro mer)

20 timmar Pris per person euro 530

4 timmar om dagen i 1 vecka
2 timmar om dagen i 2 veckor
1 timme om dagen i 4 veckor

1 lektionstimme = 60 minuters
Det är också möjligt att boka en middag med läraren (40 euro mer)

10 timmar Pris per person euro 264

2 timmar om dagen i 1 vecka
1 timme om dagen i 2 veckor

1 lektionstimme = 60 minuters
Det är också möjligt att boka en middag med läraren (40 euro mer)

1 timme Pris per person euro 31

1 lektionstimme = 60 minuters
Det är också möjligt att boka en middag med läraren (40 euro mer)
Eleverna kan själva välja tidpunkt för sina lektioner.