Två personer Kurser

Home » Kurser » Två personer Kurser
classi25agosto-005-300x201.jpg

Kursen med privatundervisning kan utökas med ytterligare en person på samma kursnivå. Hur lång kursen skall vara och på vilka dagar det skall vara undervisning kan kursdeltagarna själva bestämma. Undervisning av två personer gör att inlärningen går extra snabbt eftersom lä-rarna kan ägna sig åt elevernas specifika behov. De bägge eleverna kan själva välja vilka ämnen de vill studera(t.ex. konst,litteratur,musik,lyrik, historia,Italiens kultur och samhälle,affärsverk-samhet,etc). Standardkursen för två personer är på 30 entimmaslektioner under en eller två veckor. Kursen motsvarar en nivå. Eleverna kan också välja antal lektionstimmar och tidpunkt för lektionerna enligt överenskommelse med sekreteraren.

30 timmar  € 829 (Pris per person)
6 timmar om dagen i 1 vecka
3 timmar om dagen i 2 veckor
1 timme om dagen i 6 veckor

1 lektionstimme = 60 minuters
Det är också möjligt att boka en middag med läraren (€ 43 mer)

20 timmar € 530 (Pris per person)
4 timmar om dagen i 1 vecka
2 timmar om dagen i 2 veckor
1 timme om dagen i 4 veckor
1 lektionstimme = 60 minuters
Det är också möjligt att boka en middag med läraren (€ 43 mer)

10 timmar  € 264 (Pris per person)
2 timmar om dagen i 1 vecka
1 timme om dagen i 2 veckor
1 lektionstimme = 60 minuters
Det är också möjligt att boka en middag med läraren (€ 43 mer)

1 timme € 31 (Pris per person)
1 lektionstimme = 60 minuters
Det är också möjligt att boka en middag med läraren (€ 43 mer)

Torna su