Individuell

Home » Kurser » Individuell

Privatundervisning gör att inlärningen går extra snabbt därför att lärarna kan ägna sig åt den enskilda elevens specifika behov. Kursdeltagaren kan själv välja vilka ämnen han/hon vill studera (t.ex: konst, litte-ratur,musik,lyrik,historia,Italiens kultur och samhälle,affärsverksamhet,etc.) Standardkursen för privatundervisning är på 30 entimmaslektioner under en eller två veckor. Kursen motsvarar en nivå. Eleverna kan också välja antal lektionstimmar och tid-punkt för lektionerna, enligt överenskommelse med sekreteraren först.

Priser

30 timmar € 1170
6 timmar om dagen i 1 vecka
3 timmar om dagen i 2 veckor
1 timme om dagen i 6 veckor

1 lektionstimme = 60 minuters
Det är också möjligt att boka en middag med läraren(€ 43 mer)

20 timmar € 780
4 timmar om dagen i 1 vecka
2 timmar om dagen i 2 veckor
1 timme om dagen i 4 veckor

1 lektionstimme = 60 minuters
Det är också möjligt att boka en middag med läraren(€ 43 mer)

10 timmar € 390
2 timmar om dagen i 1 vecka
1 timme om dagen i 2 veckor

1 lektionstimme = 60 minuters
Det är också möjligt att boka en middag med läraren(€ 43 mer)

1 timme € 43
1 lektionstimme = 60 minuters
Det är också möjligt att boka en middag med läraren(€ 43 mer)
Eleverna kan själva välja tidpunkt för sina lektioner

Torna su