Program med aktiviteter

Home » Information » Program med aktiviteter

Syftet med de olika aktiviterna är att underlätta och stimulera kontakter mellan kursdeltagarna och deras italienska omgivning och att ge deltagarna en viss uppfattning om det moderna Italien. Programmet med aktiviteter efter lektionstid består av två delar. Den första delen är ett skräddarsytt program för de kursdeltagare som har något specialintresse. En läkare, en arkitekt eller en lärare kan t.ex få träffa en italiensk kollega på jobbet. De som är fotbollsintresserade eller intresserade av motorcyklar kan gå med i supporterklubben till ett fotbollslag eller i en Ducati motorcykelklubb. De som är musikintresserade kan t.ex få träffa någon som samlar på gamla musikinstrument. Skriv gärna i ansökningsformuläret om du har något specialintresse! Detta är möten mellan människor med samma intressen, på tu man hand eller i små grupper.

att-extra11

Om vi skall kunna ordna mötena beror på om era italienska kollegor kan ställa upp,om tiden passar, och på andra omständigheter. Det går inte alltid att ordna, ibland kan vi inte få tag på några italienare som har tid att träffa kursdeltagarna. Vi beklagar detta, men vi gör allt vi kan för att tillmötesgå era önskemål för det ligger i vårt intresse att eleverna får så många tillfällen som möjligt att tala italienska med italienare av intresse!

Den andra delen av programmet är aktiviteter som är avsedda för samtliga kursdeltagare. Organisatörerna själva eller experter hål-ler seminarier och föredrag. Ämnena har nära anknytning till de sidor av italienskt liv och kultur som eleverna kommer i kontakt med under kur-sen, på studiebesök och utflykter och på mötena.

Utflykterna,studiebesöken och mötena gör att eleverna får en djupare förståelse för staden och dess historia och konst och de framhäver också det som gör att Bologna skiljer sig från andra italienska städer. Urvalet aktiviteter i programmet är anpassat efter kursdeltagarnas intressen och är indelat i fyra ämnesområden:

a. Staden Bologna
b. Konst, Historia och Musik
c. Landskapet och omgivningarna
d. Aktuella evenemang

Exempel:

a. Staden Bologna
Från Bononia till Bologna”, en rundtur till histo-riska platser från romartiden, medeltiden, renässansen, barocken, 1700-talet och nutiden; en promenad för att upptäcka Bolognas dolda skönhet; ett studiebesök på universitetet med guide; ett studiebesök på universitetsmuseerna; ett föredrag om Bolognas målarkonst från 1300-talet till nutid; besök på ett konstmuseum; en ut-flykt för att se på modern arkitektur; utflykt till villorna på kullarna utanför Bologna; besök på barockteatern, på stadsarkivet; ett möte med konstnärer från Bologna och tillfälle att diskutera modern konst.

b. Konst, historia och musik
Besök i den etruskiska staden Marzabotto; besök i en ateljé där man har specialiserat sig på att restaurera gamla målningar och besök i en ateljé där man restaurerar gamla möbler av trä och musikinstrument.

Utflykter: Slottet i Monteveglio, Modena, Ferrara, Ravenna. Föredrag om följande ämnen: 1800-talets tenorer _” E lucevan le stelle”- italiensk opera_ popular song
populärmusik
konsthistoria
medeltidsmusik
1500-talsmusik
1600-talsmusik
1700-talsmusik

c. Omgivningarna _”Slättlandskapet”: en guidad rundtur i Bolognas omgivningar. Den ger den historiska bakgrunden till omvandlingen från romersk jordbruksbygd till dagens industrialiserade samhälle, exemplifierat av Dozza, en pittoresk medeltidsstad; modernt lantbruk; kullarna; en promenad i en park ute på landet; föredrag och diskussion om regionens klimat.

 

Promenader:
Parco della Chiusa – San Luca ( uflykt till parker)
Parco di Villa Ghigi (utflykt till en park)
- Parco dei Gessi( utflykt till en park), utflykt till

d. Aktuella evenemang
besök på några ”osterie”, tre genuina, lokala vin-barer,
studiebesök på Ducati motorcykelfabrik,
studiebesök på en konfektionsindustri, besök på en institution för handikappade,
studiebesök på den privata TVstationen,
studiebesök på redaktionen för den lokala tid-ningen ”Il Resto del Carlino”, utställningar, uppläsningar, filmvisningar, evenemang av olika slag, aperitifer och middagar, och många fler till-fällen att träna italienska. Politik – Samhälle _möten med socialarbetare; möten med medlemmar från olika politiska partier, fackföre-ningsmedlemmar och företrädare för kvinnorö-relsen, och även med lärare och representanter för olika yrken.

Torna su