Personalen

Home » Skolan » Personalen

Lektionerna leds av utbildade lärare, med erfa-renhet av att undervisa italienska som främman-de språk.Speciell vikt läggs vid undervisnings-metoderna,som utgår från elevernas behov. Det krävs att eleverna å sin sida samarbetar med lä-raren för att åstadkomma en fungerande kon-takt och de uppmanas att direkt ta sig an det ämne som läraren föreslår. Varje elevs behov och intressen blir tillgodosedda. Eleverna delas in i olika grupper beroende på hur väl de kan italienska och på deras anlag. Lärarna lägger speciell vikt vid att eleverna lär sig att använda språket, att uttrycka sig, vid att de lär sig att för-stå språket väl och vid att de ska kunna använ-da språket i specifika situationer. På grund av kursernas intensiva tempo så krävs det mycket samarbete (eller input) från kursdeltagarna och två timmars självständigt arbete varje dag.

Massimo Maracci Direttore

Massimo Maracci direktör

Roberta-Vai-Direttrice

Roberta Vai direktör
Administrativ och akademisk manageress

Silvia-Grimandi-Coordinatrice

Silvia Grimandi co-direktör
Administrativ och akademisk samordnare

arianna-grueff-assistente

Arianna Grueff lärarinna
Kursassistent

Federica-Ventura-Assistente

Federica Ventura lärarinna
Kursassistent

stefania-del-do-insegnante

Stefania del Do lärarinna

francesco-federico-insegnante

Francesco Federico lärare

maria-spocchia-insegnante

Maria Spocchia lärarinna

marina-carbone-insegnante

Marina Carbone lärarinna

beatrice-roda-insegnante

Beatrice Roda lärarinna

nazzarena-cozzi-insegnante

Nazzarena Cozzi lärarinna
Akademiska aktiviteter och fritidsaktiviteter

andrea-moretti

Andrea Moretti lärare
Fritidsaktiviteter

alessandro-guidi

Alessandro Guidi lärare
Fritidsaktiviteter

Torna su