Skolan

Home » Skolan » Skolan

Cultura Italiana är ett centrum för aktiviteter, ägnat åt att förmedla italiensk kultur, även det moderna Italiens. Många olika institutioner i Bologna som t.ex. universitetet, kommunala förvaltningar,kulturinstitutioner, konst-närsorganisationer och sociala organisationer samarbetar med skolan i en mängd olika ak- tiviteter.

Skolan ligger i Palazzo Pepoli, en vacker medeltidsbyggnad i Bolognas gamla stadskärna, nära stadens berömda ”Due Torri” (Två Torn). Skolan är den enda i sitt slag i Bologna, som enbart är specialiserad på undervisning i italienska för utlänningar.

Cultura Italiana specialiserar sig på att undervisa vuxna i italienska, men vi tar också emot skolungdomar, både grupper och ung-domar som kommer ensamma.

Det är idealiskt att studera italienska i Bologna. Det är lätt att få kontakt med folk i Bologna där de flesta italienare skulle vilja bo därför att man värdesätter livskvalitet där.

Bologna är en tillräckligt stor stad för att den inte skall vara lantlig men inte så stor att värmen i umgänget människor emellan har gått förlorad. Bologna är en medeltidsstad av etruskiskt ur-sprung, vars skönhet ännu inte upptäckts av turisthorderna.

Staden är aldrig överfull av turistgrupper som i allmänhet hellre besöker de mer spektakulära. renässans-och barockstäderna.

Torna su