Benvenuti a Cultura Italiana, scuola di italiano in Italia, lontano dal turismo di massa!

Home » Benvenuti a Cultura Italiana, scuola di italiano in Italia, lontano dal turismo di massa!

På Cultura Italianas skolor får eleverna på nybör- jarnivå, mellannivå och avancerad nivå pröva på att tala italienska från första kursdagen. De uppmuntras att tala italienska genom att hitta en egen metod. Lärarna hjälper dem.”Kultur” betyder odling. Precis som bonden sköter om en växt så hjälper läraren varje elev att växa och utveckla sina kunskaper i italienska. Eleverna får lära känna den italienska livsstilen genom att träffa italienska människor. På mellannivåerna och de avancerade nivåerna hjälper lärarna eleverna att bredda sina kunskaper i italienska så att kunskaperna fördjupas varje dag.

1 commento su “Benvenuti a Cultura Italiana, scuola di italiano in Italia, lontano dal turismo di massa!”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna su